Kariéra

KARIÉRA
PROČ METALDYNE ?
AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
ABSOLVENTI A JEJICH PODPORA
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
KARIÉRNÍ PŘÍBĚHY
ESF

Lidé, kteří mají profesionální přístup k práci a jsou obdaření entusiasmem,
vytrvalostí, morálkou a odvahou jsou pro nás klíčem k naplňování vysokých
požadavků našich zákazníků, jsou pro nás tím nejdůležitějším.
Jejich profesnímu
i osobnímu rozvoji a pocitu spokojenosti věnujeme
maximum naší pozornosti
a péče “, HR manažer Metaldyne

ZÁSADY NAŠÍ PERSONÁLNÍ POLITIKY:

 • Jako významný zaměstnavatel v regionu POSKYTUJEME stabilní zaměstnání, existenční jistotou a perspektivní uplatnění v prestižním oboru automotive.
 • NABÍZÍME příležitosti pro osobní rozvoj a kariérový růst každého zaměstnance dle jeho dovedností, schopností a odbornosti.
 • PODNĚCUJEME odborné i jazykové vzdělávání a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, organizujeme interních či externích seminářů, zaškolení v zahraničí a vzdělávacích programů s cílem udržení konkurenceschopnosti a rovných příležitostí.
 • ZASAZUJEME SE o spokojenost zaměstnanců a jejich motivaci. Spokojenost je z jedním z podstatných pilířů naší společnosti.
 • OBJEVUJEME A PODPORUJEME talenty a klíčové zaměstnance.
 • PROSAZUJEME prorodinné klima společnosti, a to ve formě zapojování rodinných příslušníků do firemního života, pořádáme sportovní a společenské akce pro naše zaměstnance a jejich rodiny a snažíme se zajistit zdravou rovnováhu práce x volný čas.
 • GARANTUJEME bezpečné pracovní podmínky a procesy, které stojí v popředí našeho zájmu. Zaměstnanci jsou formou stimulujícího programu firmy vedeni k dodržování co možná nejvyšší bezpečnosti práce a k vlastním zlepšovacím návrhům.
   
 • ROZVÍJÍME AKTIVNÍ komunikaci napříč společností. Neustále ji zdokonalujeme a přejeme si, aby byla založena na otevřenosti a týmovém duchu.
 • NAVAZUJEME spolupráci se školami od úrovně učňovských středisek po vysoké školy, což vnímáme jako podpoření budoucích lidských zdrojů a jako konkrétní most mezi teorií a praxí.
 • SPRAVEDLIVĚ ODMĚŇUJEME zaměstnance na základě výsledků práce jednotlivců, organizačních týmů, tak i celé firmy.
 • POSKYTUJEME BENEFITY v těchto oblastech: vzdělávání a rozvoj, kariéra a rodina v rovnováze, péče o zaměstnance a jejich zdraví.

 • PROSAZUJEME ORIENTACI na zákazníka, kvalitu, vysokou výkonnost a integraci zaměstnanců, které tvoří součást firemní kultury. Rostoucí nároky našich zákazníků na špičkovou kvalitu produkce a včasnost dodávek vyžadují i vysoké nasazení jednotlivých odborníků a managementu.
 • SDÍLÍME poznatky a knowledge-management, což je součástí celo-koncernové politiky.
 • DBÁME na otázky enviromentálního přístupu a udržitelného rozvoje, které se prolínají všemi procesy.