Současnost

O NÁS
HISTORIE
SOUČASNOST
REFERENCE

Společnost Metaldyne patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a úzce spolupracuje s městem Oslavany a ZŠ Oslavany. V rámci svých aktivit společnost podporuje TJ Oslavany, Mateřskou školu, Dům dětí a mládeže a Školní družinu Oslavany, TJ Sokol Padochov a další subjekty.

V současnosti pracuje v obou závodech Metaldyne 367 zaměstnanců, z toho 122 zaměstnanců pracuje v novějším závodě Metaldyne, sídlícím ve Zbýšově u Brna a 180 v Oslavanech, kde je sídlo a vedení firmy. V roce 2021 se 45 zaměstnanců ze Zbýšova společně s výrobními prostředky přsunuli do Ivančic, kde je nyní nástrojárna a řezárna. Uvolněný prostor ve Zbýšově je postupně zaplňován novými technologiemi z Německa.

V Oslavanech jsou úseky výrobního oddělení jako tepelná úprava, lisovna, metalografická laboratoř. Dále oddělení logistiky a nákupu, expedice, technická příprava výroby, oddělení kvality, finanční oddělení, personální oddělení a oddělení údržby.

Ve Zbýšově u Brna je závod Metaldyne rozdělen na obrobnu a měrové středisko. V administrativní budově jsou odborníci zajišťující  funkce ostatních oddělení a vedení závodu.

Metaldyne Oslavany si během svého působení získala v regionu Brno-venkov image firmy, která nabízí jistotu práce, pravidelnou mzdu, pěkné sociální zázemí a péči o osobní rozvoj zaměstnanců. V souvislosti s odborným vzděláváním zaměstnanců běžely od května 2013 do června 2014 dva cykly odborných školení, podporované ESF pro zaměstnance obrobny (více v sekci ESF). Další projekty z oblasti vzdělávání, podporované z ESF,  budou zahájeny a jaře 2022, pokud to COVID situace dovolí.  Jedním z důležitých nových projektů je aktivita nazvaná "Boření mýtů". Umožníme technicky zdatným ženám vydělávat jako chlapi.  Nabízíme práci CNC obráběče i v oboru nevyučeným s tím, že jim zajistíme příslušnou kvalifikaci a s ní spojenou i práci a mzdové ohodnocení.  Slibujeme si, že tím oslovíme dostatečný počet uchazečů o práci, která nám díky stěhování výroby z Německa přibude. V roce 2022 mezi sebou rádi přivítáme 70 nových kolegů na nově vzniklých pracovních místech. Stěhování strojů a postupný náběh nové výroby, další obsazování nových pracovních pozic, má dle plánů skončit v polovině roku 2023. V té době bychom již měli mít blízko k 500 zaměstnancům.

V září 2013 obdržela od města Oslavan cenu za přínos v oblasti školství, sportu.

Inovace výroby

Naše společnost obdržela dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu na pořízení výrobního zařízení Lis Schuler, jehož celková hodnota pořízení činí 141 mil. Kč. Dotace byla poskytnuta v roce 2014 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Inovace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pod projektovým číslem 4.1 IN04/698. Tato investice výrazně posílila konkurenceschopnost naší společnosti zvláště na českém a evropském trhu a výrazně přispěje k celkovému růstu obratu.

V roce 2019 jsme uvedli do provozu novou neutralizační stanici v Oslavanech. Vyčištěná voda, kterou vracíme do řeky, má několikanásobně lepší parametry než požadují normy.