Současnost

O NÁS
HISTORIE
SOUČASNOST
REFERENCE

Společnost Metaldyne patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu a úzce spolupracuje s městem Oslavany a ZŠ Oslavany. V rámci svých aktivit společnost podporuje TJ Oslavany, Mateřskou školu, Dům dětí a mládeže a Školní družinu Oslavany, TJ Sokol Padochov a další subjekty.

V současnosti pracuje v obou závodech Metaldyne 355 zaměstnanců, z toho 166 zaměstnanců pracuje v novějším závodě Metaldyne, sídlícím ve Zbýšově u Brna a 189 v Oslavanech, kde je sídlo a vedení firmy.

V Oslavanech jsou úseky výrobního oddělení jako tepelná úprava, lisovna, metalografická laboratoř. Dále oddělení logistiky a nákupu, expedice, technická příprava výroby, oddělení kvality, finanční oddělení, personální oddělení a oddělení údržby.

Ve Zbýšově u Brna je závod Metaldyne rozdělen na obrobnu, nástrojárnu, měrové středisko a řezárnu. V administrativní budově jsou odborníci zajišťující  funkce ostatních oddělení a vedení závodu.

Metaldyne Oslavany si během svého působení získala v regionu Brno-venkov image firmy, která nabízí jistotu práce, pravidelnou mzdu, pěkné sociální zázemí a péči o osobní rozvoj zaměstnanců. V souvislosti s odborným vzděláváním zaměstnanců běžely od května 2013 do června 2014 dva cykly odborných školení, podporované ESF pro zaměstnance obrobny (více v sekci ESF). V září 2013 obdržela od města Oslavan cenu za přínos v oblasti školství, sportu.

Inovace výroby

Naše společnost obdržela dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu na pořízení výrobního zařízení Lis Schuler, jehož celková hodnota pořízení činí 141 mil. Kč. Dotace byla poskytnuta v roce 2014 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Inovace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pod projektovým číslem 4.1 IN04/698. Tato investice výrazně posílila konkurenceschopnost naší společnosti zvláště na českém a evropském trhu a výrazně přispěje k celkovému růstu obratu.

V roce 2019 jsme uvedli do provozu novou neutralizační stanici v Oslavanech. Vyčištěná voda, kterou vracíme do řeky, má několikanásobně lepší parametry než požadují normy.